loader image
Home » Política de privacitat

AVÍS LEGAL

 1. DADES IDENTIFICATIVES
  Llei dels serveis de la societat de la informació (LSSI)TEATRERYA TÈXTILS ESCENOGRÀFICS SL, responsable d’aquest lloc web, d’ara endavant DECOFOREVENTS, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

  El terme “DECOFOREVENTS”, “nosaltres”, “ens”, “la nostra / o” i l’ús de la primera persona de l’plural, es refereix a titular de la pàgina web, www.decoforevents.com, i dominis associats la raó social és TEATRERYA TÈXTILS ESCENOGRÀFICS, SL amb domicili a efectes de notificacions a: Carrer Cobalt, 86-96, Nau 3 08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona amb CIF B-64.020.431. El terme “usuari”, “vostè” i “Vè.” o la segona persona de l’plural es refereix a l’visitant d’aquest lloc web.

  Tota persona que accedeixi al nostre lloc web assumeix el paper de l’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

  DECOFOREVENTS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al nostre lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de DECOFOREVENTS.

 

 1. DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La nostra web, www.decoforevents.com, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, codi font, així com logotips, marques , noms comercials, o altres signes distintius, constitueix una obra la propietat intel·lectual i industrial pertany a DECOFOREVENTS.

Tots els continguts del nostre lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de DECOFOREVENTS. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

 1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

DECOFOREVENTS s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

El nostre lloc web pot utilitzar cookies per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la nostra web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concurs reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden fer servir per mesurar audiències, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Algunes pàgines vinculades al nostre lloc web permeten compartir els nostres continguts en xarxes socials com Facebook, Twitter, Linkedin, etc. Aquests llocs web dipositen les seves pròpies galetes, que nosaltres no controlem. Recomanem comprovar aquests llocs web per conèixer més sobre la seva política de cookies.

Política d’enllaços

Des de la nostra pàgina web és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web de tercers. Atès que DECOFOREVENTS no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de la redirecció a un lloc web de tercers, el contingut que pogués contravenir la legislació vigent.

 

 1. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. INFORMACIÓ A L’USUARI

DECOFOREVENTS és el responsable de l’tractament de les dades personals de l’usuari i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 ( GDPR).

La finalitat de l’tractament dels mateixos és mantenir una relació comercial amb l’usuari, incloent: comunicacions comercials via correu electrònic o xarxes socials, estudis estadístics, tramitar encàrrecs o sol·licituds realitzades per l’usuari a través de les formes de contacte, entre d’altres. Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i el que és exigible legalment, sent destruïts posteriorment mitjançant els processos assegurances de l’organització.

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

L’usuari disposa en tot moment dels drets de consulta, modificació o supressió de les seves dades de caràcter personal a través de correu electrònic a l’adreça info@decoforevents.com o mitjançant correu postal a el domicili social al Carrer Cobalt, 86-96, nau 3 08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

 

 1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

L’usuari garanteix la veracitat i correcció de les dades facilitades a DECOFOREVENTS mitjançant els mitjans de contacte presents al nostre web, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Totes les dades sol·licitades a través del nostre lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats

DECOFOREVENTS garanteix expressament als usuaris que les seves dades de caràcter personal no seran cedides en cap cas a tercers, sense el previ consentiment exprés per part dels usuaris.

 

 1. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, DECOFOREVENTS està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals per la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 de l’GDPR , pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

CONTACTO

Para pedir presupuestos pongase en contacto con nosotros via mail.

info@decoforevents.com

+34 93 432 46 34